BTC / OKEX quý này

$36,814

+2.71%

Tổng vốn hóa thị trường

$1.9914t

-3.92%

Thanh lý chung 24H

$13.2878m

-40.24%

Tỷ lệ nắm giữ vị thế của Binance

1.20

-6.25%

Thị trường tiền tệ chính thống
Tiền tệ
Báo giá
Khối lượng vị thế
Số tiền thanh lý
Tỷ lệ người mua và bán
Tỷ lệ số tiền mua và bán thực tế
Phí bảo hiểm hàng quý
Xu hướng mua bán chung
Tỷ lệ hợp đồng vĩnh viễn
Xu hướng ưu thế của OKEX
Chỉ báo vị trí OKEX
BTC
ETH
EOS
BCH
LTC
XRP
ETC
BSV

$36,814

+2.71%

$2,383.50

+0.35%

$2.2086

+3.08%

$287.39

+2.63%

$106.08

+1.95%

$0.6033

+0.78%

$24.09

+2.64%

$88.52

-0.60%

OKEX $936.051m

binance $2.6412b

OKEX $401.933m

binance $1.1218b

OKEX $25.7326m

binance $38.4493m

OKEX $17.8633m

binance $32.7701m

OKEX $38.6991m

binance $51.3508m

OKEX $19.3435m

binance $99.4500m

OKEX $13.2646m

binance $25.4415m

OKEX $7.5341m

huobi $2.2453m

1H $239,840

24H $8.3236m

1H $430,230

24H $4.7119m

1H $0

24H $86,670

1H $0

24H $85,550

1H $0

24H $46,720

1H $0

24H $15,980

1H $0

24H $3,590.00

1H $0

24H $13,720

Mua:Bán=1.17

Mua:Bán=1.47

Mua:Bán=1.74

Mua:Bán=1.3

Mua:Bán=1.59

Mua:Bán=2.36

Mua:Bán=1.99

Mua:Bán=0.86

Mua:Bán=1.1

Mua:Bán=0.9

Mua:Bán=0.99

Mua:Bán=0.82

Mua:Bán=1.03

Mua:Bán=1.19

Mua:Bán=0.99

Mua:Bán=1.06

+$2628.9737

+$439.6647

-$1.5932

-$186.2046

-$26.1527

-$0.0483

-$18.6599

-$40.1328

Lệnh mua 52.43%

Lệnh bán 52.66%

Lệnh bán 50.28%

Lệnh bán 54.84%

Lệnh mua 50.83%

Lệnh mua 54.41%

Lệnh bán 50.33%

Lệnh mua 51.52%

++0.011%

++0.014%

++0.010%

--0.006%

++0.023%

++0.008%

++0.009%

--0.014%

Mua:Bán=5% 6%

Mua:Bán=3% 5%

Mua:Bán=1% 3%

Mua:Bán=0% 3%

Mua:Bán=1% 0%

Mua:Bán=0% 3%

Mua:Bán=1% 3%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=3% 2%

Mua:Bán=3% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Mua:Bán=0% 0%

Báo giá BTC

$36,814 USD

+2.71%

Dữ liệu thanh lý tài khoản

24H $8.3236m

1H $239,840

Vị thế hợp đồng

OKEX $936.051m

Huobi $47.5501m

Vị thế hợp đồng

Binance $2.6412b

Phí bảo hiểm hàng quý

OKEX $2,629.00

Huobi $2,604.00

Số người mua bán của Binance

1.2

Mua nhiều

Tỷ lệ tài trợ

0.011%

USDT phí bảo hiểm

¥ 6.4827

-0.04%

Số người mua và bán trên tài khoản thực

54%

46%

Số lượng mua và bán trên tài khoản thực

52%

48%

Thống kê thanh lý tài khoản 24H

24H Thanh lý gần đây $13.2878million

Hợp đồng
Số tiền thanh lý
Tỷ lệ
$382,590 0.01%
$11,410 0.03%
$9,080.00 0.02%
$2.6798m 0.24%
$8,920.00 0.01%
$240.00 0.00%
$50.00 0.00%
Thanh lý gần đây

01.28 10:28

$36,959

Mua khống

BTCUSDkéo dài

53 thẻ

01.28 10:23

$2,393.19

Mua khống

ETHUSDkéo dài

45 thẻ

Xu hướng mua bán

Xu hướng chung

50.93%
VS
49.07%

Xu hướng Binance

51.18%
VS
48.82%
Tỷ lệ mua
Báo giá BTC
Hợp đồng vị thế BTC
Sàn giao dịch
Biến động 24H
Kích thước vị thế($)
Tỷ lệ bán mua
okex
-2.15%
$936.051m
Mua:Bán=45% 55%
binance
-1.12%
$2.6412b
Mua:Bán=53% 47%
huobi
-2.96%
$47.5501m
Mua:Bán=50% 50%
Xu hướng vị thế hợp đồng
Huobi
OKEX
Binance